Tävlingar

För att tävla på Billingens GK måste man ha EGA exakt tävlingshandicap (ETH)