Korthålsbana

Till 40-årsjubileet 1989 fick klubben som gåva av Stig Klostergård den 6-håls korthålsbana som ligger vid klubbhuset och drivingrangen som nu är en 9-hålsbana. Hålens längd är mellan 40 och 60 meter. De spelas som par 3-hål, där alla hål har utslagsmattor som tee. 

 

Dagsgreenfee gäller för både vår 18 hål bana och 9 håls kortbana.

Vuxen: 50 kr

Junior: 25 kr

Greenfee berättigar också till träning på drivingrange och övningsgreenen.