Juniorkommitté

Katarina Jonsson

Carina Bergdahl

Jenny Karlsson

Ulla Linder

Jim Steen

Andreas Ljungström