Damklubben

Billingens damer finns på Facebook

Gå gärna med i vår Facebookgrupp så vi kan hjälpas åt med att sprida info mm. Gruppen heter Billingens GK-Damklubb.

 

                             Kontaktuppgifter

Det här är vi som är ansvariga för Damklubben. 

Kontakta oss gärna med idéer eller frågor!

Cecilia Nordh         070-293 40 89          cecilia.nordh@live.se

Marika Andersson 070-494 24 41        marika.irja@gmail.com

Lotta Svensson         073-022 49 96       lotta.svensson@mac.com

Catrin Alexanderson 070-681 00 74  catrin.alexanderson@live.se

Johanna Tildeberg 072-388 77 32      johanna.tildeberg@gmail.com

Charlotta Edman 070-26 57 101         charlotta.edman@gmail.com

 

Är du intresserad av att vara med oss och hjälpa till att hitta på och styra upp saker inom Damklubben? Tveka inte att höra av dig till någon av ovanstående!