Rädda Eken

Projekt för att rädda eken på hål nr 10. Mer information om projektet följer i bildform nedanför den introducerande filmen.