OG Skaraborg regler och spelprogram 2024

OLD GENTLEMEN  2024

 

Bereda de herrar som fyllt eller under året fyller 64 år samt de som är äldre, tillfälle till kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt och bereda möjligheten till spel på andra banor inom Skaraborg.

Omfattning

En individuell tävling i två klasser samt lagtävling mellan klubbarna.

Den individuella tävlingen

A-klass spelar med hcp upp till 17,9 och B-klass 18,0 – 54,0.

Båda klasserna spelar slaggolf.

Klassindelningen avgörs vid spelarens första start och man spelar i samma klass oberoende av hcp-justering under året. Spelare har rätt att själv välja vilken tee han vill spela vid varje tävling.

Varje spelare måste själv se till att det står rätt klass och rätt tee på sitt scorekort innan tävlingen. Poäng som utdelas är 1 till 25 med fördelningen att segraren i varje klass erhåller 25 poäng, tvåan 22 och trean 20 osv tills 1 poäng.

Lagtävlingen mellan klubbarna

De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att deltaga i lagtävlingen skall klubben ha minst 5 deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen.

Bästa laget erhåller 12 poäng, tvåan 11 poäng o s v tills 1 poäng.

Tider & lottning

Tävlingsinbjudan utsändes till klubbarna senast två veckor före speldag. Anmälan ska ske via ”Min Golf” eller direkt till arrangerande klubb senast kl  12.00 måndag aktuell vecka innan tävling.

Startlistor aviseras senast kl 12.00 dagen före speldag.

Arrangerande klubb lottar tävlingen så att spelare från samma klubb går i bollarna efter varandra för att eventuellt underlätta samåkning. Vid löpande start får första start ske tidigast kl 08.00, då för spelare i närområdet eller som lämnat önskemål i första hand.

 

Viktigt att de som lottar om möjligt försöker så att röda och gula spelare fördelas lika i samma boll.

För att erhålla gratismiddag vid sista tävlingstillfället så krävs att spelaren deltagit i minst 4 tävlingar.

 

Startavgift

Greenfee 200 kr  + startavgift 50 kr ska gälla alla klubbar. SGF och VGF-kort eller andra kort gäller inte, ej heller Skaraborgsgolfaren eller liknande samarbeten.

Hundar får inte medföras.

OG-ansvarig på Billingens GK

Rolf Eklind 0768 25 83 30

 

SPELSCHEMA 2024

25      APRIL                     BREVIKENS GK

  2       MAJ                       MARIESTADS GK

16       MAJ                       LIDKÖPINGS GK

30       MAJ                       HÖKENSÅS GK

13       JUNI                       LUNDSBRUNNS GK

27       JUNI                       VARA BJERTORP GK

  1       AUGUSTI                LÄCKÖ GK

  8       AUGUSTI                 FALKÖPINGS GK

22       AUGUSTI                 BILLINGENS GK             

  5       SEPTEMBER            SKÖVDE GK

19       SEPTEMBER            EKARNAS GK

 3        OKTOBER                 TÖREBODA GK -  AVSLUTNING