Styrelse

Styrelsen verkar aktivt för ett ökat engagemang och större delaktighet. Huvudfokus har varit att skapa en ekonomi i balans, samt en väl fungerande arbetande organisation i klubben. Att vara den enda klubben i området som inte kräver medlemslån av nya medlemmar och att erbjuda attraktiva medlemsformer har medlemmarna glädjande ställt sig bakom. En viktig del i förutsättningar för att rekrytera nya medlemmar i framtiden. Med gemensamma krafter och en attraktiv bana ska klubben även fortsättningsvis vara en mycket positiv upplevelse för besökare.

Lars-Erik Nystedt

Ordförande
  • Mobil: 0705-239988

Styrelsens medlemmar
Lars-Erik Nystedt, Skärv Tel: 0705-239988 (Ordförande) 
Ulla Linder, Lerdala Tel: 070-5170429
Marie Nordblom, Lerdala Tel: 0708-78241
Öivind Nilsrud, Skara Tel: 0511-18163
Per Karlsson, Lerdala Tel: 0703-803230
Joakim Elovsson Tel: 0737-006226
Björn Zandelin Tel: 0761-160196