Torsdagsgolf

Nu kör vi igång torsdagsgolfen, spelas över 12 hål. Alla med officiellt handicap är välkomna att spela, herrar och damer, medlemmar som gäster.
En trevlig tävlingsform för alla.

Torsdagsgolf spelas i 2 klasser indelade enligt nedan,
A-klass slaggolf <0,0 - 12,0
B-klass poängbogey 12,1 - 36,0

Torsdagsgolf kommer att spelas varje torsdag under perioden 4/5 – 31/8 med undantag för bla golfveckan. Torsdagsgolfen kommer att avslutas med en final söndagen
den 17/9, spelas över 18 hål slaggolf.

Startavgift 40 kr
30 kr går till priser varje torsdag, vinster utdelas efter varje startomgång i form av presentkort i shopen.
10 kr går till priser på finaldagen.


Alla som deltagit minst 5 av startomgångarna går vidare till finalen.

För att delta i Torsdagsgolfen anmäler du dig i shopen före din påbörjade rond genom att betala startavgiften, skulle du komma när kansliet är stängt så kan du betala din startavgift i greenfeelådan, skriv ditt namn, golfid och lägg pengar för startavgiften i ett greenfeekuvert.
Efter avslutad rond lämnar du in ditt scorekort med uträknat resultat och markörens signatur. Skulle shopen vara stängd så lägg ditt scorekort i greenfeelådan.
OBS! Särskilda scorekort för torsdagsgolfen skall alltid användas . Man erhåller 2/3 av sin spelhcp över 18 hål (avrundat till närmsta heltal). Särskild slopetabell för detta finns på kansliet.

Spelaren själv ansvarar för att registrera sin rond (9 hål), hcp grupp 2-6Tävlingsledare: Kansliet