Årets tävlingar

1 juli startar Billingens Golfklubb tävlingsverksamheten men med restriktioner och rekommendationer från SGF och folkhälsomyndigheten enligt följande: • Klubbtävlingar tillåts för alla kategorier golfare, även med fler än 50 deltagare. Däremot anordnas inga speciella tävlingar för H70 eller D70. 70 + och övriga riskgrupper (enl FHM/SGF) får deltaga i vanliga klubbtävlingar på eget ansvar. • För övrigt skall folkhälsomyndighetens rekommendationer följas. Håll avstånd! mm. • Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan. Ingen bestraffning eller annan påföljd (inkl extra avgifter/straffavgifter) får tilldelas en sådan spelare. Läkarintyg behöver inte uppvisas. • Inga shotgun starter kommer att genomföras, alla startar från en tee. • Inga gemensamma prisutdelningar. Priser avhämtas i shopen tidigast dagen efter tävling. • Tävlingsdeltagare skall ankomma till klubben tidigast en timme före starttid och lämna klubben senast en timme efter avslutad rond samt undvika att använda omklädningsrum. • Startavgift/greenfee skall om möjlighet betalas i förväg via Web/Swish eller liknande. Var noga med att hålla avstånd i shop och i alla andra sammanhang. • Scorekort förs av respektive spelare (behöver alltså inte bytas). Efter avslutad rond bekräftas muntligen att rätt resultat redovisats i scorekortet. Därefter lämnas det till tävlingsledningen. • Caddieförbud gäller på samtliga tävlingar • Publik får ej förekomma • Tillfälliga lokala regler pga Corona skall följas, se anslag i klubbhus. Dessa rekommendationer och föreskrifter gäller från och med 1 juli 2020, före detta datum kommer Billingens Gk inte att anordna några tävlingar