Ombyggnation av banan

Vi bygger om vår underbara bana även under våren 2021. 

 

Hål 4 t.o.m hål nr 9 kommer att vara stängda under tiden som ombyggnad pågår.

Hål nr 3 blir ett korthål under ombyggnaden 105 m respektive 85 m.

Efter att ha spelat hål 3 förflyttar man sig till nuvarande hål 10, sen spelas 11-18.

Vi kommer fortfarande att kunna spela en 18 hålsrunda genom att hål 13- 18 spelas 2 gånger.

Den tillfälliga sträckningen är slopad, indexreglerad precis som dagens 18 hålsbana.

 

Alla medlemmar och gäster är givetvis fortfarande välkomna att spela på vår härliga bana. Greenfeeavgiften kommer att vara lite lägre under ombyggnadsperioden.

Resterande tävlingar i september spelas över 18 hål.

 

Vi hoppas kunna öppna de nya hålen och resten av banan i sin helhet senast till midsommar 2021. Kommer väder och andra omständigheter vara gynnsamma kan vi kanske öppna tidigare.

 

Ombyggnationen genomförs med stöd av bland annat Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Allmänna arvsfonden.

 

På hemsidan under Bana/ Banombyggnad, kommer det fortlöpande finnas foto och information om hur arbetet framskrider. 

Kommentarer