Nytt handicapsystem

 

 

 

Nyhet: onlineutbildning om världshandicapen

 

Nu finns en digital utbildning för alla som vill lära sig mer om världshandicapsystemet. Här kan du i egen takt lära dig grunderna samt djupdyka i funktioner och beräkningar. Den är tillgänglig för alla, inget inlogg krävs. 

 

 

Kommentarer