Kallelse till upptaktsmöte Billingens OG-Old Gentlemen

Kallelse till upptaktsmöte Billingens OG

Måndagen den 18 april 2016 kl. 09.00 i Golfrestaurangen.

En kort genomgång enligt dagordningen, därefter möjligt för en runda på banan för de som vill.

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Verksamhetsberättelse för 2015
 6. Revisionsberättelse
 7. Ansvarsfrihets för styrelsen
 8. Val av styrelse för 2016
 9. Läns – OG 2016
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande

Kommentarer