Bankommittén informerar

Bankommitten informerar

 

Under hösten kommer det att utföras en hel del ny- och ombyggnadsarbeten på banan.

5:ans Green kommer att byggas ut och 18 kommer att torvas av och justeras. Dessa greener har för få flaggplaceringar med den snabba bollrullen vi numera har. Med dessa åtgärder kommer vi kunna skapa fler och roligare flaggplaceringar.

Ombyggnaden av Tee fortsätter och i höst hoppas vi hinna med att bygga om Gul 5, Blå 8, Gul 12 och Röd 12.

Röd 12 kommer att förlängas med ca 40 meter för att svara upp mot den av SGF rekommenderade längden för Par 5 hål. Klippningen av fairway kommer också att förändras så landningsytan passar till den nya hållängden.

Mer uppdateringar från bankommittén kommer att finnas fortlöpande på hemsidan under fliken Bana - Banarbete/utveckling.

Kommentarer