Regel & HCP kommitté

Reviderar årligen de lokala reglerna

Samarbetar med bankommittén och gör årligen en översyn av markeringarna på banan

Ansvarar för den årliga revisionen av handicap

Årets handicaprevision 2017

Årets Handicaprevision är nu genomförd
Den årliga handicaprevisionen baserad på registrerade handicapronder är nu genomförd av vår handicapkommitté.
Ett antal spelare i klubben föreslås få sin handicap sänkt/höjd med 1 eller 2 slag grundat på EGAs handicapregler.
Spelare som anser sig ha blivit felaktigt behandlade eller vill ha mer noggrann information om hur vi gått till väga är välkomna att kontakta undertecknade eller kansliet 0511-80291.

Handicapkommittén

 

 

Handikappkommittén består av

Per Karlsson (Ordförande)

Anders Karlsson