Regel & HCP kommitté

Reviderar årligen de lokala reglerna

Samarbetar med bankommittén och gör årligen en översyn av markeringarna på banan

Ansvarar för den årliga revisionen av handicap

 

 

 

Handikappkommittén består av

Per Karlsson (Ordförande)

Anders Karlsson