Regel & HCP kommitté

Reviderar årligen de lokala reglerna

Samarbetar med bankommittén och gör årligen en översyn av markeringarna på banan

Ansvarar för den årliga revisionen av handicap

 

 

 

Handikappkommittén består av

Per-Anders Persson (Ordförande)

Anders Karlsson