Regel & HCP kommitté

Reviderar årligen de lokala reglerna

Samarbetar med bankommittén och gör årligen en översyn av markeringarna på banan

Ansvarar för den årliga revisionen av handicap

Årets handicaprevision 2015 - 2016

Årets Handicaprevision är nu genomförd
Den årliga handicaprevisionen baserad på registrerade handicapronder är nu genomförd av vår handicapkommitté.
För spelare som har minst fyra handicapronder 2016 och minst åtta handicapronder 2015-2016 har handicapkommittén med hjälp av en GIT-rapport beräknat eventuell sänkning/höjning enligt EGAs regler för den årliga handicaprevisionen. Reglerna bygger på statistik från en stor mängd handicapronder.
Ett antal spelare i klubben föreslås få sin handicap sänkt/höjd med 1 eller 2 slag grundat på EGAs handicapregler. Handicapkommittén fattar beslut i varje enskilt fall och berörda spelare kommer få personlig information om detta per brev.
Spelare som anser sig ha blivit felaktigt behandlade eller vill ha mer noggrann information om hur vi gått till väga är välkomna att kontakta undertecknade eller kansliet 0511-80291.

Handicapkommittén

 

 

Erland Karlsson (Ordförande)

Erland Karlsson (Ordförande)

Handikappkommittén består av

Erland Karlsson (Ordförande)

Anders Karlsson

Per Karlsson