Old Ladies - OL

OLD LADIES 2020

OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år.

Verksamhetsmål: Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt att ge möjlighet att spela på andra banor.

Spelform: Slaggolf. A-klass -23,5 B-klass 23.6 - 36,0

Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året.

Av de 12 ronder, som ingår i tävlingen räknas endast de åtta bästa. Den trettonde ronden på Ekarnas GK spelas som en extra tävling.

Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL.

Har man deltagit i sex deltävlingar under säsongen får man fri lunch sista gången. (Avslutningstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar.)

Exakt tävlingshandicap skall tillämpas. Spelare utan ETH får deltaga men då gäller särskilda regler. Får en närvaropoäng oavsett placering.

Alla är välkomna att spela OL, även om man endast kan delta vid enstaka speltillfällen.

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2:a plats 15 poäng, 3:e 14 poäng osv. Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.

Resultat: Ekarnas GK ansvarar för sammanställningen av det ackumulerade resultatet och arrangerar avslutningstävlingen.

Resultat från varje rond tas ut via dator av respektive klubb.

Anmälan: Anmälan i www.golf.se senast kl. 12.00 måndagen i tävlingsveckan.

Spelare är skyldig att i god tid meddela om ev.handicapändring sedan första tävlingen! .

Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap.

Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.

Startlista: Spelarna lottas klubbvis. Dock ej i samma boll.

 

Publiceras senast tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan.

Starttid: Första start kl. 09.00. Vid shutgun kl. 09.30.

Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras.

 

Startavgift: Greenfee kr 170:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.

SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller inte som greenfee . Ej heller greenfeebiljetter.

 

Välkomna

 

Speldagar 2020

 

OLD LADIES

 

Spellista 2020

                                                                                                                                                                                                                              

 

Datum: Klubb:  
23 April Falköping INSTÄLLT
7 Maj Vara-Bjertorp INSTÄLLT
14 Maj Knistad INSTÄLLT
28 Maj Läckö INSTÄLLT
11 Juni Skövde INSTÄLLT
25 Juni Billingen INSTÄLLT
6 Augusti Töreboda  
13 Augusti Hökensås  
20 Augusti Mariestad  
27 Augusti Lidköping  
3 September Lundsbrunn  
10 September Breviken  
24 September Ekarna