Old Ladies - OL

OLD LADIES 2021

OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år.

 

Verksamhetsmål: Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt att ge möjlighet att spela på andra banor.

 

Spelform: Slaggolf. A-klass - 28.0 och B-klass 28,1 - 54

Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året.

Av de åtta ronder, som ingår i tävlingen räknas endast de fem bästa.

Den nionde ronden på Ekarnas GK spelas som en extra tävling.

Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL MED GEMENSAM LUNCH.

Har man deltagit i fem deltävlingar under säsongen betalar man

50: - för lunchen. Övriga betalar fullt pris (Avslutningstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar.).

Spelare skall ha spelat minst 3 handicapregistrerade rundor de senaste 12 månaderna

Damer fyllda 70 år och äldre kan välja att starta på orange tee (43). Man spelar från samma tee resten av säsongen.                    

Alla damer i OL-klubbarna är välkomna att spela, även om man bara kan deltaga vid enstaka tillfällen.

                                                

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2:a plats 15 poäng, 3;e 14 poäng osv. Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.

 

Resultat: Ekarnas GK ansvarar för sammanställningen av det ackumulerade resultatet och arrangerar avslutningstävlingen.

Resultat från varje rond tas ut via dator av respektive klubb.

                                

Anmälan: Anmälan i www.golf.se senast kl. 12.00 måndagen i tävlingsveckan.

Spelare är skyldig att i god tid meddela om ev.handicapändring sedan första tävlingen!

 

Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap.  

                     

Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.  

   

Startlista: Spelarna lottas klubbvis. Dock ej i samma boll.

Publiceras senast tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan.

                                                                

Starttid: Första start kl. 09.00. Vid shutgun kl. 09.30.

                     

Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras..

 

Startavgift: Greenfee 170:-  kr och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.

SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller inte som greenfee . Ej heller greenfeebiljetter.

                                                                

Välkomna!