Old Ladies - OL

OLD LADIES 2019

OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år.

Verksamhetsmål: Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt att ge möjlighet att spela på andra banor.

Spelform: Slaggolf. A-klass -23,5 B-klass 23.6 - 36,0

Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året.

Av de 12 ronder, som ingår i tävlingen räknas endast de åtta bästa. Den trettonde ronden på Falköpings GK spelas som en extra tävling.

Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL.

Har man deltagit i sex deltävlingar under säsongen får man fri lunch sista gången. (Avslutningstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar.)

Exakt tävlingshandicap skall tillämpas. Spelare utan ETH får deltaga men då gäller särskilda regler. Hänvisning till klubbens kontaktperson.

Alla är välkomna att spela OL, även om man endast kan delta vid enstaka speltillfällen.

Poängberäkning Vinst ger 16 poäng, 2: plats 15 poäng, 3;e 14 poäng osv. Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.

Resultat Knistad G&CC ansvarar för sammanställningen av det ackumulerade resultatet och arrangerar avslutningstävlingen.

Resultat från varje rond tas ut via dator av respektive klubb.

Anmälan: Anmälan i www.golf.se senast kl. 12.00 måndagen i tävlingsveckan.

Spelare är skyldig att i god tid meddela om ev.handicapändring sedan första tävlingen! .

Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap.

Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.

Startlista: Spelarna lottas klubbvis. Dock ej i samma boll.

 

Publiceras senast tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan.

Starttid: Första start kl. 09.00. Vid shutgun kl. 09.30.

Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras.

 

Startavgift: Greenfee kr 150:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.

SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller inte som greenfee . Ej heller greenfeebiljetter.

 

Välkomna

 

Speldagar 2019

 

Datum Klubb

25 april

Vara-Bjertorp

2 maj

Knistad
9   maj Läckö
16 maj Hökensås
23 maj Billingen
13 juni Töreboda
27 juni Skövde
1   augusti Mariestad
8   augusti Lundsbrunn
15 augusti Lidköping
29 augusti Breviken
5   september Ekarna
19 september Falköping, avslutning