Tävlingsbestämmelser Läns - OG 2023

Tävlingsbestämmelserna för OG 2023

Målsättning

Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år, samt de som är äldre, tillfälle till en kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt och bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.

Omfattning

En individuell tävling i två klasser samt lagtävling mellan klubbarna.

Den individuella tävlingen

A-klass spelare med hcp 0 - 17,9   B 18,0 – 54,0 båda grupperna spelar slaggolf.

Klassindelningen görs innan första start och man spelar i samma klass oberoende hcp-justering under året. Spelare har själv rätt att välja vilket tee han vill spela vid varje tävling.  Varje spelare måste se till att det står rätt klass  på sitt startkort innan tävlingen.  Poäng som utdelas är 1 till 25 med fördelningen att segraren får i varje klass erhåller 25 poäng, tvåan 22 och trean 20 osv tills 1 poäng

Lagtävling mellan klubbarna

De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att deltaga i lagtävlingen skall klubben ha minst 5 deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen. Bästa laget erhåller 12 poäng, tvåan får 11 poäng osv tills  1 poäng.

 Tider

Tävlingsinbjudan utsändes till klubbarna senast två veckor före speldag. Anmälan skall ske via Min Golf eller direkt till arrangerande klubb senast kl. 12.00 måndag aktuell vecka innan tävling. Startlistor aviseras senast kl. 12.00 dagen före speldag. Arrangerande klubb lottar tävlingen så att spelare från samma klubb går i bollarna efter varandra och eventuell samåkning sker efter denna lottning. Vid löpande start får första start ske tidigast kl. 08.00, då för klubbar i närområdet i första hand.

Startavgifter

Greenfee 200 kr +  startavgift 50 kr skall gälla alla klubbar. SGF kort VGF kort eller andra kort gäller ej. Ej heller Skaraborgsgolfaren eller liknande samarbeten. Hundar får ej medföras.

Välkomna!

Rolf Eklind OG ansvarig Billingens GK

0768-258330