Tävlingsbestämmelser Läns - OG 2019

Tävlingsbestämmelser för OG Skaraborg 2019

Målsättning

Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år, samt de som är äldre, tillfälle till en kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt och bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.


Omfattning

En individuell tävling i två klasser samt en lagtävling mellan klubbarna.

Den individuella tävlingen

A-klass, spelare med hcp 0–17,0, slaggolf B-klass, spelare med hcp 17,1–36,0, slaggolf

Klassindelningen avgörs vid spelarens första start och man spelar i samma klass oberoende av hcp-justeringar under hela spelåret.

De som fyllt eller under året fyller 75 år får välja att spela från röd tee, vald tee bibehålls sedan hela spelåret. Varje spelare måste se till att det står rätt klass och rätt tee på startkortet innan tävling. Poängen som utdelas är 1 till 25 poäng med fördelningen att segraren i varje klass erhåller 25 poäng, tvåan 22 poäng och trean 20 poäng osv. till 1 poäng.

Lagtävling mellan klubbarna

De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att få deltaga i lagtävlingen skall klubb ha minst 5 deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen. Bästa placering ger 13 poäng, 2:an 12 poäng osv till 1 poäng.


Tider

Tävlingsinbjudan utsändes till klubbarna senast två veckor före speldag. Anmälan skall ske via Min golf eller direkt till arrangerande klubb senast kl. 15.00 måndag innan tävling. Startlistor aviseras senast kl. 12.00 dagen före speldag. Arrangerande klubb lottar tävlingen så att spelare från samma klubb går i bollarna efter varandra och eventuell samåkning sker efter denna lottning. Vid shotgunstart får första start ske tidigast kl. 09.30. Vid löpande start får första start ske tidigast kl. 08.00, då för klubbar i närområdet i första hand. Resultaten översändes inom tre dagar efter genomförd tävling, både till kontaktmannen i varje klubb och till alla OG klubbars kansli.

Ekonomisk redovisning skickas till Skövde GK, bankgiro 591-7190, inom 14 dagar efter genomförd tävling.

Handikappgränsen 17.0 mellan klass A och B

GIT kan inte registrera om spelaren spelar från gul eller röd tee, så varje spelare måste se till att det står rätt på startkortet innan tävling. Viktigt att de som lottar försöker att röda spelar med röda, alternativt två röda och två gula i samma boll. Ingen gräns för att ha deltagit i ett visst antal tävlingar för att få deltaga i sista tävlingsdagens middag. Ackumulerad resultatlista, resultat och lagresultat skall finnas på ansvarig klubbs hemsida. År 2019 är det Skövde GK som samordnar.


Startavgifter

Greenfee 150 kr och startavgift 30 kr skall gälla på alla klubbar. SGF kort,VGF kort och andra kort gäller ej.
Det är inte tillåtet att medföra hund under OG-tävlingarna.

Tävlingsledare

Det åligger tävlingsledaren att följa SGF:s tävlingshandbok. Vid otjänlig väderlek kan tävlingen avbrytas. Kan inte tävlingen återupptas inom rimlig tid, skall tävlingen strykas. Ingen återbetalning av greenfee och startavgifter.
Avslutningen: Efter näst sista tävlingen avslutas poängberäkningen.
Avslutningsdagen räknas som separat tävling med egna priser.


Priser

Samtliga priser utdelas vid sista tävlingsdagen. Klassegrarna i var och en av de 12 deltävlingarna erhåller en summa pengar beroende på hur många starter det varit under året. Priser till de 15 bästa i varje klass i den för spelåret sammanlagda poängtävlingen fördelas enligt index och procenttabell.

I avslutningsdagens tävling fördelas startavgiften till priser i A- och B-klass av Skövde GK.