Tävlingsbestämmelser Läns - OG 2022

Tävlingsbestämmelserna för OG 2022

Målsättning

Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år, samt de som är äldre, tillfälle till en kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt och bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.

Omfattning

En individuell tävling i två klasser samt lagtävling mellan klubbarna.

Den individuella tävlingen

A-klass spelare med hcp 0 - 17,9   B 18,0 – 54,0 båda grupperna spelar slaggolf.

Klassindelningen görs innan första start och man spelar i samma klass oberoende hcp-justering under året. De som fyllt eller under året fyller 75 år får välja att spela från röd tee, vald tee bibehålls hela spelåret.                                                                          Varje spelare måste se till att det står rätt klass och rätt tee på sitt startkort innan tävlingen.  Poäng som utdelas är 1 till 25 med fördelningen att segraren får i varje klass erhåller 25 poäng, tvåan 22 och trean 20 osv tills 1 poäng

Lagtävling mellan klubbarna

De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att deltaga i lagtävlingen skall klubben ha minst 5 deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen. Bästa laget erhåller 12 poäng, tvåan får 11 poäng osv tills  1 poäng.

 Tider

Tävlingsinbjudan utsändes till klubbarna senast två veckor före speldag. Anmälan skall ske via Min Golf eller direkt till arrangerande klubb senast kl. 12.00 måndag aktuell vecka innan tävling. Startlistor aviseras senast kl. 12.00 dagen före speldag. Arrangerande klubb lottar tävlingen så att spelare från samma klubb går i bollarna efter varandra och eventuell samåkning sker efter denna lottning. Vid löpande start får första start ske tidigast kl. 08.00, då för klubbar i närområdet i första hand.

Resultat

Resultaten översändes inom 3 dagar efter genomförd tävling, både till kontaktmannen i varje klubb och till alla OG klubbars kansli. Ekonomisk redovisning skickas till Läckö GK (Torebacka AB), BG 398-7898 senast 1 vecka efter genomförd tävling.

Lottning

Viktigt att de som lottar försöker så att röda och gula spelare fördelas lika i samma boll om möjligt. För att deltaga på sista tävlingens gratismiddag krävs att spelaren deltagit i minst 4 st tävlingar.

Startavgifter

Greenfee 170 kr +  startavgift 30 kr skall gälla alla klubbar. SGF kort VGF kort eller andra kort gäller ej. Ej heller Skaraborgsgolfaren eller liknande samarbeten. Hundar får ej medföras.

Tävlingsledare

Det åligger tävlingsledaren att följa SGF:s   tävlingshandbok. Vid otjänlig väderlek kan tävlingen avbrytas. Kan inte tävlingen återupptas inom rimlig tid skall tävlingen strykas. Ingen återbetalning av greenfee och startavgifter. Efter näst sista tävlingen avslutas poängberäkningen. Avslutningsdagen räknas som separat tävling med egna priser.

Priser

Samtliga priser utdelas vid sista tävlingsdagen. Klassegrarna i var och en av de 11 deltävlingarna erhåller en summa pengar beroende på hur många starter det varit under året. Priser till de 15 bästa i varje klass i den för spelåret sammanlagda poängtävlingen.

LYCKA TILL!