Juniorkommitté

Juniorkommittén jobbar framför allt med att få våra barn och ungdommar att trivas på golfbanan. Genom att arrangera tävlingar och aktiviteter hoppas vi kunna utveckla ungdomarna både socialt och idrottsligt.

Juniorkommittén  består av:

Erik Körling och Bert-Olov Gustafsson.