Bankommitté

Bankommittén jobbar för att med befintliga resurser, tillsammans med banpersonalen skapa och underhålla en konkurrenskraftig bana.

Verksamhetsmålen finns dokumenterade i ett "Måldokument" för Billingens GK avseende banverksamheten.

 

Medlemmar i kommittén:

Sven Andersson

Jan Linder

Kjell Johansson

Jan Hallgren

Ann-Marie Lenngren

Per Anders Persson

Sven Andersson, Course Manager

Jan Linder

Jan Hallgren

Kjell Johansson

Ann-Marie Lenngren