Ritningar över hålombyggnaden

Efter beslut på årsmötet startar vi i höst med projektet som Arvsfonden beviljat medel till. Syftet är att öppna upp anläggningen för nya målgrupper samt anpassa anläggningen till de som har större eller mindre funktionsnedsättningar. Klubbhuset kommer att tillgänglighetsanpassas, konstgräsgreen anläggs, banor för Footgolf och frisbeegolf anläggs, vägar för att underlätta för golfbilar skapas och Hål 3,4,5 och 9 byggs om.