2

Par
3
Index
8
Gul
150m
Blå
130m
Röd
130m

2

Par
3
Index
8
Gul
150m
Blå
130m
Röd
130m

Spelstrategi

Redan hål nr 2 ställer krav på precision med ett längre järn. Hålet spelas ofta långt, och greenen kan vara svårträffad inte minst blåsiga dagar. Bogeyspelaren tar sig säkert fram med ett utslag till främre greenkant.