15

Par
4
Index
17
Gul
285m
Blå
285m
Röd
215m

15

Par
4
Index
17
Gul
285m
Blå
285m
Röd
215m

Spelstrategi

Ett kortare par 4 där enda hindret kan vara ett inspel i mask från höger sida. Paret bör finnas klart i skite.