11

Par
4
Index
13
Gul
295m
Blå
275m
Röd
260m

11

Par
4
Index
13
Gul
295m
Blå
275m
Röd
260m

Spelstrategi

Ett kortare par 4 utan egentliga svårigheter på din väg fram. Var observant på flaggplaceringen då den kan skilja drygt en klubba.